Áo mưa 1 đầu có kính

40.000 

Qui cách : cài cạnh, cánh dơi có kính và không có kính
Chất liệu: PVC Rạng Đông
Kiểu áo : Phủ nón bảo hiểm, loại 1 đầu và 2 đầu có kính đèn
Kích thước áo: 1m2, 1m3, 1m4
Màu áo mưa: Nhiều màu