Bỏ tiền túi để sản xuất khẩu trang miễn phí cho người dân

Bỏ tiền túi để sản xuất khẩu trang miễn phí cho người dân. Đây là một việc làm cao đẹp, bảo vệ mọi người và cũng bảo vệ chính bản thân mình,…

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=e6ZRCy0-6Yw&fbclid=IwAR34x74vvf66KMMWmeDodcSykH2afi9LNiZsh4Kuw1QHc1Hz3FA1jPvX7J8

Tin liên quan