Covid-19: Chủ xưởng áo mưa chuyển sang may khẩu trang phát miễn phí

Covid-19: Chủ xưởng áo mưa chuyển sang may khẩu trang phát miễn phí. Chứng kiến nhiều người không mua được khẩu trang hoặc mua được với mức giá rất cao, chị Lê Thị Thắm đã thực hiện việc làm: tự sản xuất áo mưa để phát miễn phí,…

Nguồn: http://danviet.vn/media/covid-19-chu-xuong-ao-mua-chuyen-sang-may-khau-trang-phat-mien-phi-o-ha-noi-1062071.html?fbclid=IwAR1_tObs_R6BTfDqD_ig7MUaLMXIpaVWaVGUK7uE-pU8ndUfM8Aj9MwvUjU

Tin liên quan