May khẩu trang, phát cho cộng đồng chống dịch tại Hà Nội

May khẩu trang, phát cho cộng đồng chống dịch tại Hà Nội. Dịch Covid-19 đã xuất hiện được hơn 1 tháng nhưng nhiều gia đình vẫn không mua được khẩu trang y tế để phòng dịch. Nhiều cá nhân đã lợi dụng dịch bệnh, trục lợi từ dịch bệnh bằng cách tăng giá khẩu trang. Chị Lê Thị Thắm ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội đã quyết định sản xuất khẩu trang để phát miễn phí cho người dân,…

Nguồn: http://vnews.gov.vn/may-khau-trang-phat-cho-cong-dong-chong-dich?fbclid=IwAR0A6G-RXtKT2GdccXNcW-fk5xHYqSNYS4qtuvW_OIQH5pcWSU7QwJ4_YBI

Tin liên quan