Ngừng sản xuất áo mưa để may khẩu trang phát miễn phí cho người dân

Ngừng sản xuất áo mưa để may khẩu trang phát miễn phí cho người dân. Thời gian vừa qua, áo mưa Khải Hoàn đã ngừng việc sản xuất áo mưa để may khẩu trang, phát miễn phí cho người dân,…

Nguồn: http://toquoc.vn/video/ngung-san-xuat-ao-mua-de-may-khau-trang-phat-mien-phi-cho-nguoi-dan-99251041.htm?fbclid=IwAR2mLiiARGYONHhMzUiXdiLG_KrbrcpMqOd2W5aQgh7kGVN7Dg3Uj_QA07M

Tin liên quan