Thông báo: thay đổi số tài khoản giao dịch ngân hàng

Thông báo về việc thay đổi số tài khoản giao dịch ngân hàng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hoàn Châu Long

Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch, mua bán hàng hóa với quý khách hàng, nay Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hoàn Châu Long trân trọng thông báo về việc thay đổi số tài khoản giao dịch ngân hàng của công ty chúng tôi như sau:

Thông tin tài khoản cũ

Số tài khoản: 555-555-85-001 mở tại ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Hồ Gươm.

Tên tài khoản: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hoàn Châu Long

Nay đổi thành

Số tài khoản: 21610000138453 mở tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đống Đa

Tên tài khoản: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hoàn Châu Long

Trân trọng thông báo đến quý khách hàng!

Tin liên quan